Proč je plná modulace užitečná pro topné systémy průmyslových budov?

Stejně jako automobil, i systém vytápění průmyslových budov spotřebovává nejvíce energie při plném zatížení. Protože je však plný výkon potřebný jen několik dní v roce, nabízí řídicí systém s plynulou modulací nejlepší možnost přizpůsobit výkon systému aktuálním požadavkům na vytápění haly.

Výhody plné modulace si kotlářský průmysl uvědomuje již dlouho a je překvapivé, že se systémy bez plynulé modulace stále používají, zejména v energeticky náročných průmyslových budovách. Příklad sálavých trubkových zářičů: Běžné trubkové zářiče často pracují s pevným výkonem. Přizpůsobení požadované potřebě tepla je řízeno pouze cyklem (zapnutí/vypnutí) hořáku. Z toho však vyplývají některé zásadní nevýhody: Při těchto spínacích cyklech klesá energetická účinnost hořáku a výrazně se zvyšují emise znečišťujících látek.

Řešením je systém s plynulou modulací, tj. kombinace plynu a vzduchu, která může měnit výkon hořáku v širokém rozsahu. Za tímto účelem se příslušnému požadavku na výkon přizpůsobuje nejen množství paliva, ale i spalovacího vzduchu. Tímto způsobem lze zaručit energeticky nejlepší spalování a nejvyšší činitel záření (i při částečném zatížení).

Výhody současného přizpůsobení paliva a spalovacího vzduchu:

  • zvýšení celkové energetické účinnosti přizpůsobením paliva a spalovacího vzduchu požadované potřebě tepla.
  • vysoká roční účinnost: nižší teplota spalin při provozu s částečným zatížením má za následek nižší rychlost spalin. Spaliny proudí systémem pomaleji, takže zbývá více času na předání tepla do systému.
  • snížení množství znečišťujících látek: snížený cyklus snižuje tvorbu nespálených znečišťujících složek, které vznikají zejména při spuštění systému.
  • prevence tepelných ztrát: protože se systém nemusí znovu spouštět, odpadá povinné “proplachování” čerstvým vzduchem. To umožňuje snížit zbytečné tepelné ztráty.

Díky těmto výhodám jsou modulované trubkové zářiče při stanovení sezónní energetické účinnosti hodnoceny až o 5 % lépe než nemodulované přístroje (nařízení o ekodesignu EU2015/1188).

Zpět

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

V čem jsou ventilátory HVLS lepší než malé ventilátory?

Ventilátory HVLS v létě chladí a v zimě zajišťují cirkulaci vzduchu: tím se výrazně šetří náklady na vytápění. Čím vyšší…

Revoluční trend: Plynová tepelná čerpadla transformují průmyslové prostory

Průmyslové odvětví je v neustálém hledání efektivních a ekologicky šetrných způsobů vytápění a chlazení svých provozů. Jedním z nejnovějších průlomů…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Jaký je nejlepší průmyslový systém vytápění?

Velké budovy v průmyslu, obchodě a logistice kladou vzhledem ke svým rozměrům a provoznímu využití zvláštní nároky na vytápěcí systém.…

Elektrická tepelná čerpadlá pro vytápění hal: Jak efektivní jsou?

Elektrická tepelná čerpadla mohou být efektivní volbou pro vytápění hal, zejména pokud jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Nejčastěji využívají teplo…

Jak mohou kompaktní jednotky revolučně změnit chlazení, vytápění a větrání?

Pokrok v technologii a urbanizace světa přinesly nové výzvy v oblasti chlazení, vytápění a větrání (HVAC) budov. Snahy o minimalizaci…

Jaký je význam propanových tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení průmyslových hal?

Víte, jak efektivně a ekologicky vytápět a chladit průmyslové haly? Pokud ne, právě jste na správném místě. V dnešní době…

Jak funguje rekuperace tepla?

"Ti, kteří rekuperaci tepla v průmyslových budovách používají, šetří energii a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale proč?

Jak pomůže vratová clona zabránit úniku tepla a chladu často otevíranými dveřmi?

"Ti, kteří používají vzduchové clony v logistickém centru, ušetří obrovské množství energie a zabrání nepříjemnému průvanu," slibují výrobci. Ale proč?

Proč je vytápění tmavými zářiči tak energeticky úsporné?

"Ti, kdo používají tmavé zářiče k vytápění průmyslových budov, ušetří obrovské množství energie a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale…

Proč je plná modulace užitečná pro topné systémy průmyslových budov?

Stejně jako automobil, i systém vytápění průmyslových budov spotřebovává nejvíce energie při plném zatížení. Protože je však plný výkon potřebný…