Vytápění hal Schwank – ideální systém vytápění pro vaši halu

Zde se dozvíte více o různých možnostech vytápění hal Schwank. Kontaktujte nás prosím hned!

Vidět víc

Před více než 80 lety přišel zakladatel společnosti Günter Schwank s myšlenkou využití principu slunečního záření k vytápění hal a velkých budov. Dokonce i dnes naše nejúčinnější sálavá topidla pracují s infračerveným principem. Naše stropní topení se používá v průmyslu, logistice, sportovních halách a dílnách. Infračervené zářiče v menším provedení se využívají také na terasách a jiných venkovních plochách.

Kondenzační technologie a rekuperace tepla, plynová tepelná čerpadla, vzduchové clony a kombinované teplárny a elektrárny zajišťují optimální řešení vytápění hal.

Řešení a produkty vytápění Schwank

Sálavé vytápění hal

Systémy s tmavými zářiči

Multi-talent v oblasti vytápění hal

Řešení vytápění hal s tmavými zářiči společnosti Schwank se zaměřují na efektivitu, komfort a spolehlivost. Každý systém vytápění, který plánujeme pro naše zákazníky, přizpůsobíme přímo na místě individuálním okolnostem.

Další informace

Systémy se světlými zářiči

Nejvýkonnější systém vytápění hal

Technologie světlých infračervených zářičů byla vynalezena ve společnosti Schwank – což se projevuje dodnes. Naše systémy vytápění hal se vyznačují jedinečnou účinností a emisními hodnotami. Výsledkem jsou sezónní hodnoty energetické účinnosti nad 99 %.

Další informace

Technologie spalování & rekuperace tepla

Turbo pro infračervená zařízení

tetraSchwank, hybridSchwank hydro a hybridSchwank aero jsou tři systémy vytápění hal, které vytvořili inženýři společnosti Schwank. S těmito systémy je možné realizovat spalovací a rekuperační řešení v jakýchkoli podmínkách a přizpůsobit jej zákazníkovi na míru.

Další informace

Plynová tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla nejvyšší kvality

S plynovými tepelnými čerpadly společnosti Schwank můžete efektivně topit a chladit – a to i ve stejnou dobu. Plynová tepelná čerpadla kombinují vysoce účinný energetický zdroj plynu s inteligentním využitím tepla z prostředí. Tento systém zajistí příjemné teploty v zimě i v létě.

Další informace

Plynové teplovzdušné jednotky – SchwankAir

Teplovzdušné topení

Produktová řada SchwankAir přesvědčí robustním designem a osvědčenou technologií. Ohřívače vzduchu pro vytápění hal jsou výbornou alternativou k nízkým místnostem, kde jsou prioritou relativně nízké investiční náklady.

Další informace

Vratová clona

Rozšíření sálavého vytápění Schwank

Produktová řada SchwankAir zahrnuje také vratové studené nebo teplé vzduchové clony. Vytváří rozumný doplněk k vytápění hal sálavými stropními topidly Schwank, aby se zabránilo nežádoucím změnám vzduchu.

Další informace

Infračervené topení

Od patentu k nejúčinnějšímu řešení vytápění hal: Infračervené zářiče

Zkopírovali jsme princip sálavých stropních topných systémů Schwank z přírody. Infračervené zářiče mají povrchovou teplotu až 900 ° C. Z tohoto tepelného záření není do vzduchu emitováno žádné teplo – infračervený ohřívač pouze zahřívá povrchy.

Tato přírodní metoda je jedním z nejlepších způsobů, jak vytápět haly energeticky úsporným a udržitelným způsobem. Protože s výhodou, že teplo je vytvářeno infračerveným topením přesně tam, kde je to potřeba, vytváří se v hospodárných podmínkách příjemné a především zdravé klima v místnosti – pomocí stropních sálavých topidel s plynem.

Další výhody, které nabízí infračervené vytápění hal v průmyslu a obchodu, jsou

  • rychlé zahřívání výkonnými infračervenými zářiči
  • žádná turbulence prachu, protože se nehýbe vzduch
  • teplá podlaha
  • rovnoměrné rozložení teploty několika infračervenými zářiči
  • infračervené ohřívače pracují tiše
  • nižší spotřeba energie než teplovzdušný ohřívač

Vlastnosti sálavého vytápění

Jednoduše vysvětleno

Efektivní druh vytápění hal

Tepelné paprsky systémů infračerveného vytápění Schwank pronikají vzduchem haly téměř bez ztrát. Paprsky dopadají na povrchy v budově a vzduch se ohřívá pouze nepřímo. Díky tomuto principu působení šetří infračervené systémy Schwank aktivně energetické náklady. Vědecké studie totiž dokládají, že snížení teploty vzduchu o 1 °C odpovídá snížení energetických nákladů o 7 %.

Kde je zapotřebí

Teplý vzduch stoupá nahoru. Tento efekt se nazývá tepelný vztlak a je to ten zásadní důvod, který způsobuje, že například horkovzdušné jednotky pracují výrazně méně efektivně než infračervené systémy Schwank. V jeho důsledku se draze ohřátý vzduch nedostane do pobytových zón zaměstnanců, nýbrž stoupá pod střechu. Teprve až se ohřeje větší část vzduchu v budově, bude teplo citelné u podlahy. Systémy vytápění Schwank pracují podstatně efektivněji. Tepelné paprsky pronikají vzduchem a dopadají na povrch podlahy, kde jsou zapotřebí. Vzduch samotný se ohřívá pouze nepřímo. Zamezí se tak tepelnému vztlaku.

Eliminace tepelných ztrát

Čím vyšší je teplotní rozdíl mezi dvěma médii, tím mají větší snahu tento rozdíl kompenzovat. Tento jev se nazývá přenos. To platí také pro vyrovnání vnitřní teploty [TA] na jedné straně a venkovní teploty [TB] na straně druhé. Díky cílenému infračervenému záření topných systémů Schwank nejsou zbytečně ohřívány zdi budovy, rozdíl vnitřní a venkovní teploty je tak velmi malý. Minimalizují se tak ztráty při přenosu.

Krátký čas reakce a zahřívání

Na rozdíl od centrálních systémů vytápění hal, které využívají přenos tepla médii jako je voda, vytvářejí decentralizované infračervené systémy Schwank teplo tam, kde je zapotřebí. Výhody jsou jasné: odpadá přenos tepla od centrálního kotle k místu využití, čas reakce a zahřívání se zkracuje. Je tak možné minimalizovat provozní dobu systému vytápění.

Bez ztrát při distribuci a přenosu

Kvůli dlouhému přenosu od generátoru tepla k místu potřeby a doplňkovým předávacím stanicím vznikají u centralizovaných systémů vytápění distribuční ztráty. Decentralizované infračervené vytápění Schwank naopak mění používanou primární energii přímo v místě potřeby na sálavé teplo. Úplně tak odpadají distribuční ztráty způsobené přenosem vyrobeného tepla.

 

Teplo pouze tam, kde je zapotřebí

S infračerveným vytápěním Schwank je možné vytápět určité části hal, a dokonce jednotlivá pracoviště. Infračervené zářiče je možné zapínat a vypínat stejně jako světlo, aniž by se teplo rozšířilo do celého prostoru. Tak je zaručeno vytápění haly podle potřeby, v závislosti na skutečné potřebě budovy, dle směn apod. Díky tomu řešení Schwank aktivně šetří provozní náklady, neboť nejúspornější zařízení je to, které je vypnuté.

Další informace?

Kontaktujte nás

Získejte osobní radu ihned!

Schwank CZ, s.r.o.

Nám. Republiky 1
614 00 Brno

+420 – 545 – 211 530
info@schwank.cz

Naše ocenění

Na co jsme hrdí

Ocenění „Die Welt Top 100“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „The Best of German Mittelstand“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Industriepreis 2017“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Großer Preis des Mittelstandes“ pro společnost Schwank GmbH.
Schwank ist Weltmarktführer 2022 laut WiWo.