Vytápění hal Schwank – ideální systém vytápění pro vaši halu

Zde se dozvíte více o různých možnostech vytápění hal Schwank. Kontaktujte nás prosím hned!

Vidět víc

Před více než 80 lety přišel zakladatel společnosti Günther Schwank s myšlenkou využití principu slunečního záření k vytápění hal a velkých budov. Dokonce i dnes naše nejúčinnější sálavá topidla (světlé zářiče a tmavé zářiče) pracují na principu infračerveného záření. Je pro nás důležité, že keramické desky a hořáky vyrábíme sami a neustále je dále vyvíjíme. Naše infrazářiče se používají v průmyslu, logistice, sportovních halách a dílnách. Mezi další aplikace patří vytápění venkovních prostor, např. v gastronomii, nebo sportovních zařízení, jako je stadion Realu Madrid.

Pro vyšší účinnost zahrnuje portfolio výrobků kromě klasických infrazářičů také kondenzační technologii & rekuperaci tepla. Pro doplnění sortimentu vnitřních topných systémů nabízí Schwank také plynová tepelná čerpadla, elektrická tepelná čerpadla, vratové clony a teplovzdušné jednotky.

Řešení a produkty vytápění Schwank

Sálavé vytápění hal

Systémy s tmavými zářiči

Pro účinné a spolehlivé vytápění haly

Tmavé zářiče od společnosti Schwank jsou klasická sálavá topidla využívající infračervené záření. Tato sálová topná tělesa Schwank se zaměřují na účinnost, komfort a spolehlivost. Každý infračervený topný systém, který plánujeme pro naše zákazníky, je přizpůsoben individuálním okolnostem na místě – bez ohledu na to, zda se jedná o průmysl nebo logistiku. Tmavé zářiče s sebou přinášejí mnoho výhod.

Další informace

Systémy se světlými zářiči

Energeticky nejúčinnější vytápění hal

Technologie světlých infračervených zářičů byla vynalezena ve společnosti Schwank – což se projevuje dodnes. Protože sálavá topidla Schwank ve variantě se světlým zářičem se vyznačují špičkovou účinností a hodnotami spalin. Sezónní hodnoty energetické účinnosti (ErP) světlých zářičů přesahující 99 % hovoří o vynikající technologii. Kromě toho existují další výhody těchto infračervených zářičů.

Další informace

Technologie spalování a rekuperace tepla

Turbo pro vytápění hal

Díky kondenzační technologii a rekuperaci tepla od společnosti Schwank jsou infrazářiče ještě účinnější. Lze je integrovat do systému vytápění hal ve všech oblastech použití – od průmyslových hal až po dílny – a jsou individuálně navrženy pro zákazníka.

Další informace

Plynová tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla nejvyšší kvality

Plynová tepelná čerpadla Schwank dokáží efektivně vytápět i chladit zároveň. Oproti infrazářičům kombinují vysoce účinný zdroj energie plyn s využitím volného tepla z prostředí – včetně úspory. Plynová tepelná čerpadla Schwank tak zajišťují správnou teplotu v zimě i v létě.

Další informace

Plynové teplovzdušné jednotky – SchwankAir

Teplovzdušné topení pro komfortní vytápění haly

Jako alternativu k infračervenému vytápění – např. pro nízké výšky stropů – vytvořila společnost Schwank produktovou řadu SchwankAir. Teplovzdušné jednotky jsou vhodné zejména pro vytápění hal, kde jsou prioritou relativně nízké investiční náklady.

Další informace

Vratová clona

Rozšíření sálavého vytápění Schwank

Produktová řada SchwankAir zahrnuje také vratové studené nebo teplé vzduchové clony. Jsou užitečným doplňkem infrazářičů Schwank, který zabraňuje nežádoucím změnám vzduchu.

Další informace

Infračervené topení

Od patentu k nejúčinnějšímu řešení vytápění hal: Infračervené zářiče

Princip infračerveného vytápění Schwank jsme zkopírovali z přírody. Infračervené zářiče mají povrchovou teplotu až 900 °C. Z tohoto tepelného záření není do vzduchu emitováno žádné teplo – infračervený zářič pouze zahřívá povrchy.

Tato přírodní metoda je jedním z nejlepších způsobů, jak vytápět haly
energeticky úsporným a udržitelným způsobem. Protože díky výhodě, že teplo
je infračerveným vytápěním vytvářeno přesně tam, kde je to potřeba, je v
místnosti vytvořeno příjemné a především zdravé klima za ekonomických
podmínek – pomocí stropních sálavých topidel s plynem.

Mezi další výhody infračerveného vytápění v průmyslu a obchodě patří např.

  • rychlé vytápění díky výkonným infračerveným zářičům
  • žádné víření prachu, protože se nehýbe vzduch
  • teplá podlaha
  • rovnoměrné rozložení teploty díky několika infračerveným zářičům
  • infrazářiče pracují tiše
  • nižší spotřeba energie než u teplovzdušného topení

Vlastnosti sálavého vytápění

Jednoduše vysvětleno

Proč jsou infrazářiče tak účinné?

Stejně jako sluneční paprsky pronikají tepelné paprsky systémů Schwank vzduchem haly téměř beze ztrát. Tam, kde se infrazářiče vyskytují, přeměňují svou energii na teplo. Infračervené zářiče tak zahřívají povrchy. Pro lidi pak infračervené vytápění vytváří příjemný pocit teploty. Výsledkem je, že teplota vzduchu může být nižší při stejné pocitové teplotě. To má rozhodující výhodu z hlediska nákladů na energii: i snížení teploty vzduchu o 1 °C snižuje náklady na energii o 7 % díky použití stropních topidel. To je další způsob, jakým mohou infrazářiče dosáhnout výrazných úspor ve srovnání s konvenčními systémy. V závislosti na okolnostech až o 50 %.

Teplo tam, kde je zapotřebí

Teplý vzduch stoupá nahoru – tento efekt se nazývá tepelný vztlak. Je to hlavní důvod, proč například horkovzdušné jednotky pracují méně efektivně než infrazářiče Schwank. Fatální na tepelném vztlaku je zejména to, že se draze ohřátý vzduch nedostane do společných prostor zaměstnanců, ale shromažďuje se pod stropem haly jako polštář teplého vzduchu. Obývaný prostor zůstává chladný. Teprve když se ohřeje velká část vzduchu v hale, je tam teplo znatelné. Infrazářiče Schwank fungují v tomto ohledu mnohem efektivněji: paprsky infračerveného ohřevu, nazývané také tepelné paprsky, totiž pronikají vzduchem téměř beze ztrát a přeměňují svou energii na teplo na plochách v pracovním prostoru. U sálavého vytápění nedochází k tepelnému vztlaku.

Infračervené vytápění zabraňuje tepelným ztrátám

Čím vyšší je teplotní rozdíl mezi dvěma médii, tím větší je jejich snaha tento rozdíl kompenzovat. Tento jev se nazývá přenos a způsobuje vysoké náklady na vytápění v technice budov. V halových budovách dochází k transmisi, když se teplota v místnosti (TA) vyrovná s venkovní teplotou (TB).

Infrazářiče Schwank mohou tento efekt snížit. Selektivním vytápěním obývaných prostor pomocí topných systémů zůstává obvodový plášť budovy chladnější. Rozdíl mezi vnitřním a venkovním vzduchem zůstává menší a ztráty přenosem jsou díky infračervenému vytápění minimalizovány. Stropní sálavé zářiče tak šetří energii a zároveň chrání životní prostředí.

Krátký čas reakce a zahřívání

Na rozdíl od centrálních systémů vytápění hal, které využívají přenos tepla médii jako je voda, vytvářejí decentralizované infračervené systémy Schwank teplo tam, kde je zapotřebí. Výhody infračervených zářičů jsou jasné: není třeba dopravovat teplo prostřednictvím vodního média z centrálního kotle na místo použití. Reakční a topné časy stropních sálavých topidel jsou proto výrazně rychlejší a provozní doba topného systému se zkracuje.

Bez ztrát při distribuci a přenosu

Decentralizovaná halová topidla Schwank přeměňují spotřebovanou primární energii (plyn) přímo na teplo v hale. Naproti tomu centrálně vyráběné teplo putuje na dlouhé vzdálenosti přes médium až do místa použití. Navíc je třeba překonat další předávací stanice na cestě od generátoru tepla do haly. Takzvané dopravní a předávací ztráty jsou pak nevyhnutelné a zvyšují náklady na vytápění. U infračerveného vytápění od společnosti Schwank tak úplně odpadají distribuční ztráty způsobené přenosem vyrobeného tepla.

 

Teplo pouze tam, kde je zapotřebí

Infrazářiče Schwank je možné použít k vytápění určité části hal, a dokonce jednotlivá pracoviště. Stejně jako světlo lze zářiče zapínat a vypínat, aniž by se teplo rozšířilo do celého prostoru. To znamená, že takovéto systémy vytápění haly se řídí potřebami a ideálně se přizpůsobují využití budovy, pracovní době nebo směnám, ale také povětrnostním podmínkám. A právě proto infračervené vytápění Schwank šetří tolik provozních nákladů – nejúspornější zařízení vytápí pouze tam, kde se pracuje.

Další informace?

Kontaktujte nás

Získejte osobní radu ihned!

Schwank CZ

Schwank CZ, s.r.o.

Nám. Republiky 1
614 00 Brno

+420 – 545 – 211 530
info@schwank.cz

Naše ocenění

Na co jsme hrdí

Ocenění „Die Welt Top 100“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „The Best of German Mittelstand“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Industriepreis 2017“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Großer Preis des Mittelstandes“ pro společnost Schwank GmbH.