Větrání hal – individuálně přizpůsobené vašim požadavkům

Ventilační technika Schwank pro průmysl a logistiku je speciálně přizpůsobena požadavkům vaší budovy. Naplánujte si ji s námi hned teď!

Vidět víc

Moderní haly dnes vyžadují více než jen teplo – těsné obálky budov musí být podle potřeby větrány a odvzdušňovány. K tomu je vhodná inovativní větrací technika Schwank pro průmysl a logistiku. Pro úsporu energie se v rámci halového větracího systému používá výkonná technologie zpětného získávání tepla. Nároky lidí na pracoviště se zvyšují, stejně jako požadavky na moderní výrobní procesy. Proto roste poptávka nejen po vytápění a chlazení hal, ale také po jejich větrání.

Od vynálezu infrazářiče vybavila společnost Schwank nespočet hal výkonnými a účinnými řešeními vytápění. Naši zákazníci oceňují vysoce kvalitní výrobky Schwank a spolehlivý servis – od počátečního projektu až po instalaci a údržbu. U větrací techniky Schwank naši inženýři kombinují moderní větrací jednotky s inovativními tepelnými čerpadly, například s plynovým nebo elektrickým pohonem. Individuální regulační technika na přání zajišťuje nejvyšší účinnost větrací techniky. Větrání hal, chlazení a vytápění – vše z jednoho zdroje.

Produkty a řešení společnosti Schwank

Účinné systémy pro větrání hal

Vzduchotechnické jednotky

Vysoce účinná technologie větrání místností

Jsou srdcem každého systému větrání haly: vzduchotechnická jednotka je vybavena ventilátory pro pohon a filtry pro čištění vzduchu. Vzduch se zde podle potřeby ohřívá, ochlazuje a odvlhčuje. Díky účinné rekuperaci tepla a inteligentní regulaci je cenná energie využívána pouze tak, jak bylo zamýšleno. A to může být zejména v průmyslových halách velmi rozdílné. Společnost Schwank má pro tyto účely správná řešení.

Dozvědět se více

Výhody větrání hal

Proč je větrání hal v průmyslu, obchodě a logistice potřebné?

Vzduchotechnika může být v průmyslových a komerčních podnicích nezbytná nebo užitečná z různých důvodů:

  • Zvýšení produktivity a) zvýšením komfortu pro zaměstnance a b) zajištěním zdraví a zkrácením přestávek
  • Podpora sezónního vytápění nebo chlazení hal pomocí větracích jednotek.
  • Odvod vnitřního zatížení, např. tepla ze strojů
  • Odstranění škodlivin z obývaných prostor vytěsněním nebo zředěním pomocí větracího systému
  • Zamezení pronikání částic z prostředí v citlivých procesech
  • Zajištění definované teploty a vlhkosti v místnosti pro kritické procesy nebo skladování

Na vyžádání je možné zajistit odpovídající chlazení pomocí ventilačních jednotek.

Kdy se v průmyslu, obchodě a logistice používá halové chlazení?

…když je to ekonomické. A proto existují tři důvody pro chlazení velkých prostor, zejména průmyslových hal:

Úprava vzduchu v průmyslu

V některých případech je z technických důvodů výroby nutné udržovat teplotu v místnosti v malé toleranci. Jedině tak lze zajistit požadovanou přesnost vyráběných dílů. Pouze v kombinaci s chlazením je ventilační systém schopen dostatečně přesně regulovat teplotu v hale.

Zvýšení produktivity

Je prokázáno, že s vyšší teplotou klesá pracovní výkonnost lidí a zároveň se zvyšuje četnost úrazů. Ekonomické úvahy proto vedou k otázce, zda má smysl doplnit větrání haly chladicím systémem. Čím nižší jsou náklady, tím větší je pravděpodobnost, že bude realizován.

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Potřeba chlazení místností ve výrobních provozech ze strany zaměstnanců a dělníků je pochopitelná. Na druhou stranu jsou zde investiční a provozní náklady. Kompromis mezi požadavky a náklady dává smysl, takže se nabízí i myšlenka využití vzduchotechnických jednotek pro chlazení.

Společnost Schwank nabízí pro chlazení různé chladicí jednotky. V závislosti na podmínkách na místě, požadavcích uživatele a zákonných specifikacích lze použít vhodný systém:

 

Naše ocenění

Na co jsme hrdí

Ocenění „Die Welt Top 100“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „The Best of German Mittelstand“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Industriepreis 2017“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Großer Preis des Mittelstandes“ pro společnost Schwank GmbH.