Energeticky efektivní vytápění hal pro průmysl a obchod

schwank_anwendungen_industrie-gewerbe

Energeticky efektivní vytápění hal pro logistiku

schwank_anwendungen_logistik

Energeticky efektivní vytápění hal pro dílny a showroomy

schwank_anwendungen_werkstaetten

Energeticky efektivní vytápění hal pro sportoviště

schwank_anwendungen_sportstaetten

Energeticky efektivní vytápění hal pro zahrádky a venkovní prostory

schwank_anwendungen_terrassen-außenbereiche

Aplikace

Energeticky úsporné systémy vytápění a chlazení hal

Velmi účinné vytápění a chlazení průmyslově využívaných hal. Portfolio služeb Schwank nabízí správné řešení pro každou oblast použití. Naši inženýři vyvíjejí řešení, která ideálně vyhovují podmínkám na místě. Přitom se soustředíme na nejvyšší energetickou účinnost a dlouhou životnost.

Schwank je odborníkem na obzvlášť úsporná a pohodlná plynová infračervená vytápění, blokové tepelné elektrárny a plynová tepelná čerpadla pro použití v halách pro průmysl, obchod a logistiku.

Při vývoji individuálních řešení pro vytápění a chlazení kladou naši inženýři důraz především na individuální okolnosti na místě. Přitom se soustředíme na co největší energetickou účinnost a dlouhou životnost našich produktů a nabízíme zákazníkům obsáhlé portfolio služeb od poradenství na místě přes montáž až po obsluhu a údržbu během celého životního cyklu zařízení.

Výrobky a řešení společnosti Schwank

Vytápění hal a chladicí řešení pro všechny aplikace

Průmysl a obchod

Vytápění a chlazení hal tam, kde to potřebujete

V průmyslu a obchodu je při plánování, realizaci a údržbě systémů vytápění třeba zohlednit několik podstatných zvláštností. Prašnost, citlivé CNC stroje, otevřená vrata nebo měnící se časy směn jsou jen některé z nich.

Další informace

Logistika

Speciální systémy vytápění hal a řešení chlazení

Logistické haly kladou velké nároky na systémy vytápění kvůli způsobu užívání, jako jsou často otevřená vrata, vysoké skladovací regály, různé oblasti užívání atd. Část uskladněného zboží sice potřebuje pouze minimum tepla, přesto je právě při procesu naskladňování a vyskladňování a v logistické koncepci „picker to part“ vytápění nezbytné.

Další informace

Dílny a showroomy

Systémy vytápění hal jsou efektivní a šetří náklady

Jako jednička na trhu jsme si udělali vynikající jméno nejen při vytápění průmyslových hal. Naše zářiče se etablovaly také v dílnách, autosalónech, myčkách, obchodech s příslušenstvím nebo také v showroomech/prodejnách.

Další informace

Sportoviště

Pohodlné vytápění haly

Sportoviště vykazují díky způsobu užívání jisté zvláštnosti, které je třeba při projektování topných a chladicích zařízení zohlednit. V centru zájmu je tak kromě co nejúčinnějšího a nejúspornějšího provozu především také komfort sportovců, diváků a hostů.

Další informace

Zahrádky a venkovní prostory

Infračervené zářiče pro prodlouženou venkovní sezónu

Na mnoha zahrádkách restaurací, kaváren a pivnic jsou již běžná terasová vytápění, resp. terasové zářiče. Rozhodující pro obrat venkovních gastronomických zařízení je obsazenost po co nejdelší období roku.

Další informace

Výhody infračerveného topného systému Schwank

Vysoce kvalitní a efektivní systémy vytápění hal a řešení chlazení

Na rozdíl od jiných výrobců jsou systémy vytápění a chlazení firmy Schwank koncipovány speciálně pro použití v průmyslu, obchodu a logistice a každý jednotlivý systém vytápění je přizpůsoben pro dané zařízení. Naše topné systémy se vyznačují řadou vlastností, které je způsobují zejména pro použití v průmyslu a obchodu:

  • Infračervené teplo – efektivní druh ohřevu:

Tepelné paprsky systémů infračerveného vytápění Schwank pronikají vzduchem haly téměř bez ztrát. Paprsky dopadají na povrchy v budově a vzduch se ohřívá pouze nepřímo. Díky tomuto principu působení šetří infračervené systémy Schwank aktivně energetické náklady. Vědecké studie totiž dokládají, že snížení teploty vzduchu o 1 °C odpovídá snížení energetických nákladů o 7 %.

  • Teplo tam, kde je zapotřebí

Teplý vzduch stoupá nahoru. Tento efekt se nazývá tepelný vztlak a je to ten zásadní důvod, který způsobuje, že například horkovzdušné jednotky pracují výrazně méně efektivně než infračervené systémy Schwank. V jeho důsledku se draze ohřátý vzduch nedostane do pobytových zón zaměstnanců, nýbrž stoupá pod střechu. Teprve až se ohřeje větší část vzduchu v budově, bude teplo citelné u podlahy. Systémy vytápění Schwank pracují podstatně efektivněji. Tepelné paprsky pronikají vzduchem a dopadají na povrch podlahy, kde jsou zapotřebí. Vzduch samotný se ohřívá pouze nepřímo. Zamezí se tak tepelnému vztlaku.

  • Přenos – eliminace tepelných ztrát:

Čím vyšší je teplotní rozdíl mezi dvěma médii, tím mají větší snahu tento rozdíl kompenzovat. Tento jev se nazývá přenos. To platí také pro vyrovnání vnitřní teploty [TA] na jedné straně a venkovní teploty [TB] na straně druhé. Díky cílenému infračervenému záření topných systémů Schwank nejsou zbytečně ohřívány zdi budovy, rozdíl vnitřní a venkovní teploty je tak velmi malý. Minimalizují se tak ztráty při přenosu.

  • Rychlost – krátký čas reakce a zahřívání:

Na rozdíl od centrálních systémů vytápění, které využívají přenos tepla médii jako je voda, vytvářejí decentralizované infračervené systémy Schwank teplo tam, kde je zapotřebí. Výhody jsou jasné: Odpadá přenos tepla od centrálního kotle k místu využití, čas reakce a zahřívání se zkracuje. Je tak možné minimalizovat provozní dobu systému vytápění.

  • Decentralizace – bez ztrát při distribuci a přenosu:

Kvůli dlouhému přenosu od generátoru tepla k místu potřeby a doplňkovým předávacím stanicím vznikají u centralizovaných systémů vytápění distribuční ztráty. Decentralizované infračervené vytápění Schwank naopak mění používanou primární energii přímo v místě potřeby na sálavé teplo. Úplně tak odpadají distribuční ztráty způsobené přenosem vyrobeného tepla.

  • Individuální vytápění zón – teplo pouze tam, kde je zapotřebí:

S infračerveným vytápěním Schwank je možné vytápět určité části hal, a dokonce jednotlivá pracoviště. Infračervené zářiče je možné zapínat a vypínat stejně jako světlo, aniž by se teplo rozšířilo do celého prostoru. Tak je zaručeno vytápění podle potřeby, v závislosti na skutečné potřebě budovy, dle směn apod. Díky tomu řešení Schwank aktivně šetří provozní náklady, neboť nejúspornější zařízení je to, které je vypnuté.

Plynulá modulace jako standard pro systémy vytápění hal

Sériová plynulá modulace

Aby bylo možné zaručit, že bude požadovaná teplota dosažena za všech okolností, projektuje se topný systém vždy na základě místní minimální teploty. Ta ovšem nastává pouze zřídka, takže topný systém je po 85 % všech dnů předimenzovaný. Alternativou mohou být systémy s plynule modulovatelným způsobem provozu. Ty umožňují přizpůsobit svůj výkon aktuálním tepelným požadavkům budovy. Běžné hořáky zpravidla disponují pouze pevným výkonnostním stupněm. Přizpůsobit výkon skutečným tepelným požadavkům je možné pouze pomocí taktování zap/vyp. Infračervené systémy Schwank mají standardně možnost plynulé modulace výkonu. To znamená, že disponují směsí plynu a vzduchu pro úpravu výkonu hořáku. K tomu ovšem nestačí pouze snížit přívod paliva, také spalovací vzduch je třeba přizpůsobit potřebě výkonu. Pouze tak je možné zabránit energeticky nevýhodnému spalování.

Výhody systémů s možností plynulé modulace:

  • Přizpůsobení paliva a spalovacího vzduchu skutečným tepelným požadavkům zvyšuje celkovou energetickou účinnost.
  • Životnost se výrazně prodlužuje díky sníženému počtu spínacích cyklů.
  • Před spuštěním se neprovádí „profukování“ vzduchem. Tak je možné snížit zbytečné tepelné ztráty.
  • Díky sníženému taktování se redukuje tvorba škodlivých látek, které vznikají při spouštění.

Naše ocenění

Na co jsme hrdí

Die Welt Top 100
Signet-Top-100-
Best of German Mittelstand
Industriepreis 2017
Großer Preis des Mittelstands