Jak pomůže vratová clona zabránit úniku tepla a chladu často otevíranými dveřmi?

"Ti, kteří používají vzduchové clony v logistickém centru, ušetří obrovské množství energie a zabrání nepříjemnému průvanu," slibují výrobci. Ale proč?

Vratové clony

Vratové clony jsou zařízení, která umožňují tok energie v obou směrech, což znamená, že umožňují proudit energii jak do systému, tak zpět z něj. To znamená, že jsou schopny akumulovat energii, která by jinak byla ztracena.

Existuje řada důvodů, proč jsou vratové clony výhodné. Zde je několik z nich:

  • Úspora energie: Vratové clony mohou pomoci snížit spotřebu energie v systému. Když se v systému nachází zařízení, které generuje energii, může být část této energie zpětně využita pomocí vratové clony, což znamená, že se sníží množství energie, které musí být vyrobeno jinými způsoby.
  • Snížení nákladů: Pokud se energie vrací zpět do systému, znamená to, že méně energie musí být vyrobeno a spotřebováno, což může vést ke snížení nákladů na energii.
  • Větší efektivita: Vratové clony umožňují zvýšit účinnost systému. To znamená, že méně energie bude ztraceno a více bude využito.
  • Ochrana před přepětím: Vratové clony mohou chránit systém před přepětím, což může způsobit poškození zařízení.
  • Snížení emisí: Pokud se méně energie musí vyrobit a spotřebovat, může to vést ke snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení životního prostředí.
  • Flexibilita: Vratové clony jsou velmi flexibilní a mohou být použity v mnoha různých typech systémů, včetně výroby energie, dopravy, průmyslu a dalších.

Vratové clony jsou tedy výhodné pro mnoho různých typů systémů a mohou pomoci snížit náklady, zvýšit efektivitu a ochránit systém před poškozením. Jejich flexibilita znamená, že mohou být použity v mnoha různých aplikacích a jsou důležitým prvkem přechodu na udržitelnou a ekologickou budoucnost.

Tmavé zářiče lze v podstatě použít téměř všude, kde je výška stropu větší než 4 metry. Nejčastěji je však najdeme v skladech a výrobních halách v průmyslu, logistice a také ve sportovních zařízeních. Trubková sálavá topidla se montují na strop a zajišťují příjemné klima v místnosti, protože při distribuci tepla nepohybují vzduchem, ale vytvářejí teplo pomocí infračervených paprsků. Kromě plného vytápění mohou trubková otopná tělesa vytápět i jednotlivé zóny a přesvědčit velmi krátkou dobou nahřátí. Podívejme se na tuto technologii blíže…

Zpět

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

V čem jsou ventilátory HVLS lepší než malé ventilátory?

Ventilátory HVLS v létě chladí a v zimě zajišťují cirkulaci vzduchu: tím se výrazně šetří náklady na vytápění. Čím vyšší…

Revoluční trend: Plynová tepelná čerpadla transformují průmyslové prostory

Průmyslové odvětví je v neustálém hledání efektivních a ekologicky šetrných způsobů vytápění a chlazení svých provozů. Jedním z nejnovějších průlomů…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Jaký je nejlepší průmyslový systém vytápění?

Velké budovy v průmyslu, obchodě a logistice kladou vzhledem ke svým rozměrům a provoznímu využití zvláštní nároky na vytápěcí systém.…

Elektrická tepelná čerpadlá pro vytápění hal: Jak efektivní jsou?

Elektrická tepelná čerpadla mohou být efektivní volbou pro vytápění hal, zejména pokud jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Nejčastěji využívají teplo…

Jak mohou kompaktní jednotky revolučně změnit chlazení, vytápění a větrání?

Pokrok v technologii a urbanizace světa přinesly nové výzvy v oblasti chlazení, vytápění a větrání (HVAC) budov. Snahy o minimalizaci…

Jaký je význam propanových tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení průmyslových hal?

Víte, jak efektivně a ekologicky vytápět a chladit průmyslové haly? Pokud ne, právě jste na správném místě. V dnešní době…

Jak funguje rekuperace tepla?

"Ti, kteří rekuperaci tepla v průmyslových budovách používají, šetří energii a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale proč?

Jak pomůže vratová clona zabránit úniku tepla a chladu často otevíranými dveřmi?

"Ti, kteří používají vzduchové clony v logistickém centru, ušetří obrovské množství energie a zabrání nepříjemnému průvanu," slibují výrobci. Ale proč?

Proč je vytápění tmavými zářiči tak energeticky úsporné?

"Ti, kdo používají tmavé zářiče k vytápění průmyslových budov, ušetří obrovské množství energie a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale…

Proč je plná modulace užitečná pro topné systémy průmyslových budov?

Stejně jako automobil, i systém vytápění průmyslových budov spotřebovává nejvíce energie při plném zatížení. Protože je však plný výkon potřebný…