Jaký význam má směrnice ErP pro průmyslové topné systémy? 

Směrnice ErP je směrnice EU, kterou vypracovala Evropská komise. ErP je zkratka pro "Energy-related Products" – výrobky spojené s energií. Cílem této směrnice je zlepšit ekologické vlastnosti různých výrobků v celé Evropě stanovením minimálních požadavků na ekologicky šetrné provedení během výroby, používání a likvidace. Je také známá jako směrnice 2009/125/ES o ekodesignu.

Co je směrnice ErP?

Směrnice ErP má svůj původ ve směrnici EuP z roku 2005, která se však týkala pouze výrobků spotřebovávajících energii, jako jsou počítače nebo chladničky. Později se z ní stala směrnice Er, která zahrnovala také například okna nebo pneumatiky. Smyslem směrnice Eu bylo vytvořit diferencovaný systém hodnocení pro různé skupiny výrobků. Ekologická relevance výrobků se skládá ze spotřeby materiálů, energie a vody a emisí znečišťujících látek. Pro domácí spotřebiče bylo v jejím průběhu vytvořeno energetické štítkování ve třídách. Dnes najdeme na poutavých barevných nálepkách zařazení spotřebiče do tříd A+, A, B, C atd. Pouze spotřebiče pro komerční a průmyslové použití jsou z povinnosti označování pomocí štítků vyňaty. Předpokládá se totiž, že nákup takových výrobků se vždy uskutečňuje na základě předchozí konzultace nebo specializovaného nákupu. Výrobci však musí hodnoty účinnosti každého výrobku sdělovat otevřeně a transparentně. Tato jednotná povinnost označování štítky vytváří transparentní srovnatelnost spotřeby energie. Výsledky ErP, které musí být označeny, jsou tedy energetické účinnosti, které lze vypočítat z různých parametrů a mezních hodnot emisí. Spotřebiče, které nesplňují minimální účinnost podle směrnice ErP, se již nesmí prodávat.

Jaký je systém hodnocení topných systémů?

Jednotlivé skupiny výrobků jsou shrnuty do tzv. LOTů. LOT 20 a 21 tvoří skupiny zářičů pro domácnosti a komerční prostory. Přibližně každé tři roky se Evropská komise zabývá vývojem jednotlivých systémů v LOT a posuzuje, zda jsou platné mezní hodnoty stále aktuální. Pokud Komise dojde k závěru, že by například výrobce mohl se svou technologií dosáhnout přísnějších hodnot, směrnice se upraví ve smyslu lepší slučitelnosti s životním prostředím, tj. mezní hodnoty se zpřísní. Při posuzování se klade důraz na energetickou účinnost a emise znečišťujících látek během provozu.

Ve směrnici ErP z roku 2018 existuje jednotný parametr pro energetickou účinnost průmyslových topných systémů: roční faktor využití nebo také tzv. sezónní energetická účinnost. Jedním z hlavních rysů této směrnice ErP je také zohlednění účinnosti při částečném a plném zatížení, což odpovídá zohlednění průměrné topné sezóny. Komise odpovědná za tuto směrnici správně uznala, že topné soustavy pracují v průměru z 85 % v režimu částečného zatížení, tj. v přechodných obdobích, a pouze přibližně 15 % musí pracovat v režimu plného zatížení (tento poměr se mimochodem vztahuje i na všechna ostatní topná zařízení, jako jsou kondenzační kotle atd.)

Kromě toho je špatná regulovatelnost zářičů (např. jednostupňových) také “penalizována” odečtením bodů – např. zářiče, které vyžadují vysokou pomocnou energii. Účinné elektrické pohony a ventilátory se tak stávají nutností.

Sezónní energetická účinnost (ƞs(eta)) se tedy skládá z:

  • sezónní účinnosti ƞs,on
  • tepelné účinnosti ƞs,th
  • účinnosti přenosu tepla sáláním ƞs,RF
  • účinnost při minimálním výkonu ƞmin
  • účinnost při jmenovitém výkonu ƞmax

Od této hodnoty se odečtou definované korekční faktory, jako je pomocná elektrická energie.

Jaké jsou minimální požadavky na průmyslové topné systémy?

Průmyslové topné systémy s plynovými infračervenými zářiči jsou ve srovnání s jinými topnými systémy energeticky velmi účinné a emitují nízké množství CO2 a NOₓ. Díky modulační regulaci a dobrým vyzařovacím faktorům mohou infrazářiče dosahovat hodnot výrazně vyšších, než jsou minimální požadavky. Například plně modulované tmavé zářiče dnes dosahují sezónní účinnosti až 99 % a emisí NOₓ kolem 60 mg/kWh. Minimální požadavky na sezónní účinnost jsou 74 % a 200 mg/kWh NOₓ.

U skupiny infračervených sálavých zářičů je minimální požadovaná účinnost vyšší, a to 85 %. I zde však moderní, plně modulované jednotky dosahují hodnot ErP až 98 %. infrazářiče mají také technologickou výhodu ve spalování a výsledných hodnotách NOₓ. Nejúčinnější jednotky produkují pouhých 18 mg/kWh NOₓ.

Minimální požadavky směrnice ErP na průmyslová topidla (infračervené sálavé zářiče a trubkové zářiče):

  • Emise NOₓ- ≤ 200 mg/kWh (Hs).
  • Trubkové zářiče: ηs ≥ 74 %.
  • Infračervený sálavý zářič: ηs ≥ 85 %.

Zpět

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

V čem jsou ventilátory HVLS lepší než malé ventilátory?

Ventilátory HVLS v létě chladí a v zimě zajišťují cirkulaci vzduchu: tím se výrazně šetří náklady na vytápění. Čím vyšší…

Revoluční trend: Plynová tepelná čerpadla transformují průmyslové prostory

Průmyslové odvětví je v neustálém hledání efektivních a ekologicky šetrných způsobů vytápění a chlazení svých provozů. Jedním z nejnovějších průlomů…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Jaký je nejlepší průmyslový systém vytápění?

Velké budovy v průmyslu, obchodě a logistice kladou vzhledem ke svým rozměrům a provoznímu využití zvláštní nároky na vytápěcí systém.…

Elektrická tepelná čerpadlá pro vytápění hal: Jak efektivní jsou?

Elektrická tepelná čerpadla mohou být efektivní volbou pro vytápění hal, zejména pokud jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Nejčastěji využívají teplo…

Jak mohou kompaktní jednotky revolučně změnit chlazení, vytápění a větrání?

Pokrok v technologii a urbanizace světa přinesly nové výzvy v oblasti chlazení, vytápění a větrání (HVAC) budov. Snahy o minimalizaci…

Jaký je význam propanových tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení průmyslových hal?

Víte, jak efektivně a ekologicky vytápět a chladit průmyslové haly? Pokud ne, právě jste na správném místě. V dnešní době…

Jak funguje rekuperace tepla?

"Ti, kteří rekuperaci tepla v průmyslových budovách používají, šetří energii a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale proč?

Jak pomůže vratová clona zabránit úniku tepla a chladu často otevíranými dveřmi?

"Ti, kteří používají vzduchové clony v logistickém centru, ušetří obrovské množství energie a zabrání nepříjemnému průvanu," slibují výrobci. Ale proč?

Proč je vytápění tmavými zářiči tak energeticky úsporné?

"Ti, kdo používají tmavé zářiče k vytápění průmyslových budov, ušetří obrovské množství energie a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale…

Proč je plná modulace užitečná pro topné systémy průmyslových budov?

Stejně jako automobil, i systém vytápění průmyslových budov spotřebovává nejvíce energie při plném zatížení. Protože je však plný výkon potřebný…