Jaké jsou požadavky na průmyslové vytápění?

Zwei Hellstrahler als Hallenheizung in einer hohen Hallle.

Tvrzení, že topný systém musí "pouze" dobře vytápět, již neplatí. Požadavky na topný systém pro komerční nebo průmyslové budovy se v posledním desetiletí radikálně změnily. Mnozí si samozřejmě nyní budou myslet, že vytápění by mělo stát co nejméně, mělo by být energeticky úsporné, a tedy co nejméně náročné na životní prostředí. Ochrana klimatu, jako nákupní argument, je v rámci možností chvályhodné. V praxi by však uživatel měl přikládat význam i jiným věcem.

Co musí spňovat průmyslový topný systém?

Vytápěcí systém v průmyslové budově musí být cenově dostupný, odolný, bezpečný a snadno udržovatelný. Musí být regulovatelný podle potřeby a poskytovat příjemné teplo. To druhé není při výšce budovy až 20 metrů jednoduchý úkol, pokud se současně zohlední faktor spotřeby energie. Jak je vidět, tyto vícerozměrné požadavky by se měly v nejlepším případě doplňovat, nikoliv vylučovat. Aby se to podařilo, je třeba přesně zaznamenat stavební charakteristiky výrobního objektu nebo skladu, jeho profil využití a očekávání zaměstnanců a porovnat je se silnými a slabými stránkami možných způsobů průmyslového vytápění.

Snižování CO₂ je tématem naší doby. A všichni víme, že průmysl má na emisích CO₂ nezanedbatelný podíl. Proto nejen velké a známé průmyslové podniky staví ochranu životního prostředí do popředí z důvodů své image, ale i malé a střední podniky se musí tímto tématem kriticky zabývat (Carbon Price Floor).

Ekonomická efektivita

✅ hledejte výrobce, který může poskytnout systémově neutrální poradenství a který má zkušenosti/reference z vašeho oboru
✅ dejte kvalitu do souvislosti s pořizovací cenou
✅ zajistěte vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie průmyslového topného systému.
✅ nechte si spočítat požadavky na vytápění vaší budovy a postupujte podle plánování zaměřeného na praxi

Ekologická rovnováha / Nízká spotřeba energie

✅ podívejte se blíže na roční míru účinnosti podle směrnice ErP
✅ dávejte přednost přímým systémům před nepřímými – vyhnete se tak ztrátám v rozvodech
✅ používejte systémy s plynulou modulací, které se přizpůsobují aktuální potřebě tepla
✅ volte systémy s nízkým obsahem NOx (oxidů dusíku)
✅ používejte kondenzační systémy
✅ využívejte rekuperaci odpadních plynů pro průmyslové vytápění
✅ vytápějte pouze tehdy, když je teplo potřeba
✅ používejte systém, který se vyhýbá tepelným zásobníkům pod střechou budovy
✅ myslete na pravidelnou údržbu, abyste udrželi účinnost průmyslového vytápění

Vysoká flexibilita

✅ ponechejte nevyužívané prostory budovy bez vytápění
✅ vybírejte systémy, které se mohou “stěhovat s vámi” nebo být rozšířeny v případě změny využití
✅ volte systémy přímého vytápění, které se mohou rychle pohybovat při teplotních výkyvech
✅ ujistěte se, že je průmyslový topný systém vybaven nejmodernějším řídicím systémem

Dostatečný tepelný výkon

✅ pro vysoké budovy dejte přednost infračerveným systémům před konvenčními
✅ ujistěte se, že průmyslové vytápění nevíří vzduch ani prach
✅ udržujte podíl infračerveného tepla vyšší než konvekčního tepla, aby bylo možné snížit teplotu okolí při zachování stejného pocitu
✅ vybírejte systémy přímého vytápění s rychlou reakční dobou

Kvalitní servis (= nízké náklady na údržbu)

✅ klaďte důraz na servisní síť výrobce
✅ hledejte kompetence v oblasti vývoje/výroby a servisu
✅ nakupujte přímo od výrobce průmyslového vytápění, nikoli od prodejce
✅ v případě potřeby využijte prodloužení záruky
✅ zvažte servisní smlouvy – v nejlepším případě „bezstarostní“ balíčky

Dlouhá doba provozu

✅ volte robustních systémů, které byly mnohokrát použity
✅ provádějte pravidelnou údržbu
✅ vybírejte vysoce kvalitní průmyslové vytápění
✅ plně využívejte možnosti dálkové údržby
✅ volte modulární řešení

Zpět

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

V čem jsou ventilátory HVLS lepší než malé ventilátory?

Ventilátory HVLS v létě chladí a v zimě zajišťují cirkulaci vzduchu: tím se výrazně šetří náklady na vytápění. Čím vyšší…

Revoluční trend: Plynová tepelná čerpadla transformují průmyslové prostory

Průmyslové odvětví je v neustálém hledání efektivních a ekologicky šetrných způsobů vytápění a chlazení svých provozů. Jedním z nejnovějších průlomů…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Jaký je nejlepší průmyslový systém vytápění?

Velké budovy v průmyslu, obchodě a logistice kladou vzhledem ke svým rozměrům a provoznímu využití zvláštní nároky na vytápěcí systém.…

Elektrická tepelná čerpadlá pro vytápění hal: Jak efektivní jsou?

Elektrická tepelná čerpadla mohou být efektivní volbou pro vytápění hal, zejména pokud jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Nejčastěji využívají teplo…

Jak mohou kompaktní jednotky revolučně změnit chlazení, vytápění a větrání?

Pokrok v technologii a urbanizace světa přinesly nové výzvy v oblasti chlazení, vytápění a větrání (HVAC) budov. Snahy o minimalizaci…

Jaký je význam propanových tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení průmyslových hal?

Víte, jak efektivně a ekologicky vytápět a chladit průmyslové haly? Pokud ne, právě jste na správném místě. V dnešní době…

Jak funguje rekuperace tepla?

"Ti, kteří rekuperaci tepla v průmyslových budovách používají, šetří energii a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale proč?

Jak pomůže vratová clona zabránit úniku tepla a chladu často otevíranými dveřmi?

"Ti, kteří používají vzduchové clony v logistickém centru, ušetří obrovské množství energie a zabrání nepříjemnému průvanu," slibují výrobci. Ale proč?

Proč je vytápění tmavými zářiči tak energeticky úsporné?

"Ti, kdo používají tmavé zářiče k vytápění průmyslových budov, ušetří obrovské množství energie a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale…

Proč je plná modulace užitečná pro topné systémy průmyslových budov?

Stejně jako automobil, i systém vytápění průmyslových budov spotřebovává nejvíce energie při plném zatížení. Protože je však plný výkon potřebný…