Co jsou vzduchotechnické jednotky (AHU)?

Vzduchotechnické jednotky jsou zařízení pro mechanické větrání budov. Jejich hlavním úkolem je zpracování a výměna vzduchu (čerpání, filtrace, ohřev, chlazení, zvlhčování, odvlhčování vzduchu) rozváděného větracím systémem v budově.

Zařízení pro větrání místností

Vzduchotechnické jednotky jsou zařízení pro mechanické větrání místností. Jejich hlavní funkcí je zajišťovat úpravu a výměnu vzduchu v interiéru. Úprava spočívá ve filtraci, ohřevu, chlazení, zvlhčování nebo odvlhčování vzduchu přiváděného do prostor.

Vzduchotechnické jednotky (AHU) se skládají z komponentů pro příslušnou funkci úpravy vzduchu, které se běžně označují jako sekce nebo moduly. V závislosti na individuálních požadavcích vzniká sestavením příslušných sekcí jednotka připravená k provozu.

Vzduchotechnické jednotky lze instalovat venku nebo uvnitř. Pomocí větracích kanálů připojených k vzduchotechnické jednotce je vzduch rozváděn do jednotlivých místností.

V závislosti na své velikosti mohou vzduchotechnické jednotky vyměnit a zpracovat až desítky tisíc m3 vzduchu za hodinu.

Jaké typy úpravy vzduchu provádějí vzduchotechnické jednotky?

Kromě řízení správného větrání a výměny vzduchu v budovách plní vzduchotechnické jednotky také následující funkce:

 • Filtrace s kontrolou kvality vzduchu přiváděného do místností. Pomocí různých stupňů filtrace je vzduch přiváděný do místností plně vyčištěn.
 • Regulace teploty vzduchu, která se realizuje ohřevem nebo ochlazováním přiváděného vzduchu do místností.
 • Monitorování a regulace vlhkosti vzduchu pro zajištění maximálního pohodlí uživatelů v místnostech nebo pro splnění požadavků výrobních procesů.

Z čeho se skládají vzduchotechnické jednotky?

Vzduchotechnické jednotky se skládají z částí, které se běžně označují jako moduly. Sekce nebo modul vzduchotechnické jednotky je utěsněný plášť z izolačních panelů, uvnitř kterého jsou instalovány součásti, které plní specifické funkce pro úpravu vzduchu přiváděného do prostor. Ve vzduchotechnických jednotkách se používají následující moduly:

 • Filtry (předfiltry, jemné filtry, HEPA, uhlíkové filtry).
 • Ohřívače (vodní, glykolové, elektrické, plynové, freonové)
 • Ventilátory (přívodní, odvodní)
 • Chladiče (vodní, glykolové, freonové, adiabatické)
 • Rekuperační výměníky (rekuperace tepla se realizuje prostřednictvím: recirkulace, rotační rekuperační výměníky, křížové protiproudé rekuperační výměníky, kompresorový modul tepelného čerpadla, glykolové rekuperační výměníky)
 • Tlumiče hluku
 • Zvlhčovače vzduchu (izotermické parní zvlhčovače, adiabatické rozprašovací komory, adiabatická rozprašovací lůžka)
 • Dezinfekční úseky s UV lampami
 • Napájecí a řídicí modul armatury
 • Další prvky, které zajišťují specifické funkce zařízení

Schéma konstrukce vzduchotechnické jednotky

Grafika: Schwank

Díky konstrukci skříně vzduchotechnické jednotky je jednotka bezpečná a mechanismy, které jsou v sekcích nainstalovány, mohou efektivně fungovat.

V závislosti na požadavcích na čistotu vzduchu mohou použité filtry splňovat vyšší nebo nižší třídu filtrace částic, virů, bakterií nebo pachů a dalších látek znečišťujících vzduch.

Ventilátory nasávají venkovní vzduch, který je po úpravě čerpán potrubním systémem do místností budovy.

Řídicí systémy ovlivňují účinnost zařízení a umožňují efektivní řízení spotřeby energie. Systémy dálkového řízení (BMS), které výrobce nabízí pro řídicí systémy vzduchotechnických jednotek, jsou již standardem. Kvalita všech řídicích prvků v konečném důsledku ovlivňuje provoz jednotky a pohodlí uživatelů. Provoz jednotky musí být v souladu s doporučeními výrobce.

Co ovlivňuje kvalitu vzduchotechnických jednotek?

Důležitým prvkem, který ovlivňuje životnost vzduchotechnické jednotky, je kvalita materiálů, z nichž je jednotka vyrobena: jakost použité oceli a ochranných nátěrů, typ a kvalita izolačních materiálů, teplotní a UV odolnost plastů nebo způsob ochrany všech částí před působením vlhkosti nebo jiných agresivních látek – tyto aspekty ovlivňují kvalitu a následně životnost vzduchotechnických jednotek. Kvalita všech komponentů v konečném důsledku ovlivňuje provoz jednotky a pohodlí lidí uvnitř.

Vzduchotechnická jednotka Euroclima

Účinnost vzduchotechnických jednotek (AHU)

Vzduchotechnické jednotky uváděné na trh v Evropské unii podléhají od roku 2016 povinné certifikaci energetické účinnosti podle evropského nařízení o ekodesignu č. 1235/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích zařízení.

Díky využití různých metod zpětného získávání tepla snižují větrací jednotky spotřebu tepelné energie potřebné k ohřevu a chlazení vzduchu. Při rekuperaci tepla se tepelná energie nahromaděná v odváděném vzduchu z místnosti z velké části předává (rekuperuje) do přiváděného vzduchu, takže se snižuje tepelná energie potřebná k ohřevu nebo chlazení vzduchu, čímž se snižuje celková spotřeba energie jednotky v průběhu roku.

Jaké jsou typy vzduchotechnických jednotek?

Vzduchotechnické jednotky lze rozdělit na typy podle jejich použití: domácí rekuperační jednotky, průmyslové rekuperační jednotky, kompaktní jednotky, bazénové jednotky, hygienické jednotky, speciální jednotky a volně konfigurovatelné jednotky.

Kde lze vzduchotechnické jednotky instalovat?

V závislosti na místě instalace existují 2 typy vzduchotechnických jednotek:

 • Externí – střešní (jednotky AHU v tomto provedení se vyznačují zvýšenou odolností vůči vnějším podmínkám a jsou vybaveny dalším příslušenstvím, tj.: stříškou, okapnicemi, střešními černinami a vyhazovači, dodatečnou izolací panelů, prvky AKPiA odolnými vůči UV záření, tlumiči zabudovanými uvnitř sekce)
 • Vnitřní (vyznačují se standardním provedením bez nutnosti zvýšené odolnosti vůči vnějším podmínkám)

Výkonnost a požadavky na vzduchotechnické jednotky v závislosti na vlastnostech budovy.

Charakteristiky potřeb budov v souvislosti s větráním a úpravou vzduchu:

 • Budovy a prostory s vysokou koncentrací osob a veřejných zařízení, jako jsou hotely, funkční místnosti (divadla, kina, sály), restaurace, kongresové sály, letiště, úřady, školy, školky atd.
 • Budovy a místnosti s vysokými hygienickými požadavky, jako jsou laboratoře, nemocnice včetně operačních sálů, citlivé výrobní prostory, čisté prostory, prostory s hořlavým a výbušným prostředím atd.

Chcete individuálně poradit s výběrem vhodné vzduchotechnické jednotky?

Kontaktujte nás

Zpět

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

V čem jsou ventilátory HVLS lepší než malé ventilátory?

Ventilátory HVLS v létě chladí a v zimě zajišťují cirkulaci vzduchu: tím se výrazně šetří náklady na vytápění. Čím vyšší…

Revoluční trend: Plynová tepelná čerpadla transformují průmyslové prostory

Průmyslové odvětví je v neustálém hledání efektivních a ekologicky šetrných způsobů vytápění a chlazení svých provozů. Jedním z nejnovějších průlomů…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Jaký je nejlepší průmyslový systém vytápění?

Velké budovy v průmyslu, obchodě a logistice kladou vzhledem ke svým rozměrům a provoznímu využití zvláštní nároky na vytápěcí systém.…

Elektrická tepelná čerpadlá pro vytápění hal: Jak efektivní jsou?

Elektrická tepelná čerpadla mohou být efektivní volbou pro vytápění hal, zejména pokud jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Nejčastěji využívají teplo…

Jak mohou kompaktní jednotky revolučně změnit chlazení, vytápění a větrání?

Pokrok v technologii a urbanizace světa přinesly nové výzvy v oblasti chlazení, vytápění a větrání (HVAC) budov. Snahy o minimalizaci…

Jaký je význam propanových tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení průmyslových hal?

Víte, jak efektivně a ekologicky vytápět a chladit průmyslové haly? Pokud ne, právě jste na správném místě. V dnešní době…

Jak funguje rekuperace tepla?

"Ti, kteří rekuperaci tepla v průmyslových budovách používají, šetří energii a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale proč?

Jak pomůže vratová clona zabránit úniku tepla a chladu často otevíranými dveřmi?

"Ti, kteří používají vzduchové clony v logistickém centru, ušetří obrovské množství energie a zabrání nepříjemnému průvanu," slibují výrobci. Ale proč?

Proč je vytápění tmavými zářiči tak energeticky úsporné?

"Ti, kdo používají tmavé zářiče k vytápění průmyslových budov, ušetří obrovské množství energie a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale…

Proč je plná modulace užitečná pro topné systémy průmyslových budov?

Stejně jako automobil, i systém vytápění průmyslových budov spotřebovává nejvíce energie při plném zatížení. Protože je však plný výkon potřebný…