Schwank Ratgeber – Tags

Tags im Überblick

Elektrická tepelná čerpadlá pro vytápění hal: Jak efektivní jsou?

Elektrická tepelná čerpadla mohou být efektivní volbou pro vytápění hal, zejména pokud jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Nejčastěji využívají teplo z okolního vzduchu. Efektivita závisí na faktorech jako je izolace haly, venkovní teploty a dimenzování tepelného čerpadla.

Více informací

Jak mohou kompaktní jednotky revolučně změnit chlazení, vytápění a větrání?

Pokrok v technologii a urbanizace světa přinesly nové výzvy v oblasti chlazení, vytápění a větrání (HVAC) budov. Snahy o minimalizaci energetických nákladů a ochranu životního prostředí vedly ke vzniku nové generace inovativních řešení. Mezi těmito inovacemi hraje klíčovou roli koncept kompaktních jednotek - rooftopů.

Více informací


Jaký je význam propanových tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení průmyslových hal?

Víte, jak efektivně a ekologicky vytápět a chladit průmyslové haly? Pokud ne, právě jste na správném místě. V dnešní době je stále větší důraz kladen na udržitelné a šetrné technologie, které minimalizují náklady na energie a zároveň chrání životní prostředí. Jedním z těchto řešení jsou propanová tepelná čerpadla, která nabízejí řadu výhod pro vytápění a chlazení průmyslových hal. V tomto článku se budeme podrobněji zabývat tím, jak fungují propanová tepelná čerpadla a proč jsou ideálním řešením pro průmyslové haly.

Více informací


Jak funguje rekuperace tepla?

"Ti, kteří rekuperaci tepla v průmyslových budovách používají, šetří energii a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale proč?

Více informací


Jak pomůže vratová clona zabránit úniku tepla a chladu často otevíranými dveřmi?

"Ti, kteří používají vzduchové clony v logistickém centru, ušetří obrovské množství energie a zabrání nepříjemnému průvanu," slibují výrobci. Ale proč?

Více informací


Proč je vytápění tmavými zářiči tak energeticky úsporné?

"Ti, kdo používají tmavé zářiče k vytápění průmyslových budov, ušetří obrovské množství energie a chrání životní prostředí," slibují výrobci. Ale proč?

Více informací

Jaký význam má směrnice ErP pro průmyslové topné systémy? 

Směrnice ErP je směrnice EU, kterou vypracovala Evropská komise. ErP je zkratka pro "Energy-related Products" – výrobky spojené s energií. Cílem této směrnice je zlepšit ekologické vlastnosti různých výrobků v celé Evropě stanovením minimálních požadavků na ekologicky šetrné provedení během výroby, používání a likvidace. Je také známá jako směrnice 2009/125/ES o ekodesignu.

Více informací