Schwank Ratgeber – Tags

Tags im Überblick

Elektrická tepelná čerpadlá pro vytápění hal: Jak efektivní jsou?

Elektrická tepelná čerpadla mohou být efektivní volbou pro vytápění hal, zejména pokud jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Nejčastěji využívají teplo z okolního vzduchu. Efektivita závisí na faktorech jako je izolace haly, venkovní teploty a dimenzování tepelného čerpadla.

Více informací

Jak mohou kompaktní jednotky revolučně změnit chlazení, vytápění a větrání?

Pokrok v technologii a urbanizace světa přinesly nové výzvy v oblasti chlazení, vytápění a větrání (HVAC) budov. Snahy o minimalizaci energetických nákladů a ochranu životního prostředí vedly ke vzniku nové generace inovativních řešení. Mezi těmito inovacemi hraje klíčovou roli koncept kompaktních jednotek - rooftopů.

Více informací


Proč je plná modulace užitečná pro topné systémy průmyslových budov?

Stejně jako automobil, i systém vytápění průmyslových budov spotřebovává nejvíce energie při plném zatížení. Protože je však plný výkon potřebný jen několik dní v roce, nabízí řídicí systém s plynulou modulací nejlepší možnost přizpůsobit výkon systému aktuálním požadavkům na vytápění haly.

Více informací


Jaký význam má směrnice ErP pro průmyslové topné systémy? 

Směrnice ErP je směrnice EU, kterou vypracovala Evropská komise. ErP je zkratka pro "Energy-related Products" – výrobky spojené s energií. Cílem této směrnice je zlepšit ekologické vlastnosti různých výrobků v celé Evropě stanovením minimálních požadavků na ekologicky šetrné provedení během výroby, používání a likvidace. Je také známá jako směrnice 2009/125/ES o ekodesignu.

Více informací