Schwank Ratgeber – Tags

Tags im Überblick

Jak mohou kompaktní jednotky revolučně změnit chlazení, vytápění a větrání?

Pokrok v technologii a urbanizace světa přinesly nové výzvy v oblasti chlazení, vytápění a větrání (HVAC) budov. Snahy o minimalizaci energetických nákladů a ochranu životního prostředí vedly ke vzniku nové generace inovativních řešení. Mezi těmito inovacemi hraje klíčovou roli koncept kompaktních jednotek - rooftopů.

Více informací

Co jsou vzduchotechnické jednotky (AHU)?

Vzduchotechnické jednotky jsou zařízení pro mechanické větrání budov. Jejich hlavním úkolem je zpracování a výměna vzduchu (čerpání, filtrace, ohřev, chlazení, zvlhčování, odvlhčování vzduchu) rozváděného větracím systémem v budově.

Více informací