Schwank Ratgeber – Tags

Tags im Überblick

Jaký význam má směrnice ErP pro průmyslové topné systémy? 

Směrnice ErP je směrnice EU, kterou vypracovala Evropská komise. ErP je zkratka pro "Energy-related Products" – výrobky spojené s energií. Cílem této směrnice je zlepšit ekologické vlastnosti různých výrobků v celé Evropě stanovením minimálních požadavků na ekologicky šetrné provedení během výroby, používání a likvidace. Je také známá jako směrnice 2009/125/ES o ekodesignu.

Více informací