ErP 2018 – Co byste měli vědět o směrnici Ekodesign

Logo ErP 2018

Od 1. 1. 2018 platí ErP směrnice také pro systémy vytápění hal jako tmavé zářiče. Systémy firmy SCHWANK zde dosahují vynikajících hodnot. Níže se dozvíte vše nezbytné o požadavcích nové směrnice Ekodesign.

Od 1. 1. 2018 platí ErP směrnice také pro systémy vytápění hal jako tmavé zářiče. Systémy firmy SCHWANK zde dosahují vynikajících hodnot. Níže se dozvíte vše nezbytné o požadavcích nové směrnice Ekodesign.

ErP – co je to?

ErP je zkratka Energy-related Products [produkty relevantní z hlediska spotřeby energie] a označuje směrnici EU „Ekodesign“ [směrnice 2009/125/ES]. Spolková vláda tuto směrnici v německém právu realizovala zákonem o produktech relevantních z hlediska spotřeby energie [EVPG]. Jejím cílem je v rámci Integrované produktové politiky v rámci Evropské unie [IPP] šetřit energii a další zdroje při výrobě, provozu a likvidaci produktů relevantních z hlediska spotřeby energie. Přitom se zohledňuje celý životní cyklus produktu. Navíc by měly v celé EU platit jednotné právní předpisy zamezující obchodním překážkám.

Jak se rozděluje do skupin výrobků?

Produkty relevantní z hlediska spotřeby energie se rozdělují do skupin, takzvaných LOTů. U zkratek lotů je uvedeno

 • ENER jako Generální ředitelství pro energie
 • ENTR jako Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání
 • KMUs GROWTH [dříve ENTR]
 • ENV jako Generální ředitelství pro životní prostředí

Co je nového od ledna 2018?

Od 1. 1. 2018 platí směrnice ErP také pro systémy vytápění hal jako tmavé nebo světlé zářiče [ENER / LOT 20 topná zařízení v jednotlivých místnostech] i pro ohřívače vzduchu [ENER / LOT 21 centrální vytápění teplým vzduchem bez kogenerace]. Konkrétní požadavky na tyto skupiny produktů jsou upraveny v nařízení [EU] 2015/1188. Podle toho zahrnují požadavky na plynové infračervené zářiče:

 • Ukazatel pro stupeň ročního využití vytápění místností [Saisonal Efficiency] činí pro tmavé zářiče alespoň 74 %. Pro světlé zářiče činí tato hodnota dokonce alespoň 85 %. Produkty, jejichž hodnota leží pod touto kritickou hodnotou, není od
 • 1. 1. 2018 již možné uvádět na trh.
 • Emise Nox pro světlé a tmavé zářiče činí maximálně 200 mg/kWh
 • Průkazné informace o produktu

Jak se stanovuje ukazatel ErP pro technologii energeticky úsporných světlých a tmavých zářičů?

Vliv na sezónní energetickou účinnost světlých a tmavých zářičů má především:

 • Stupeň tepelné účinnosti zařízení
 • Činitel sálání

Obě hodnoty zprůměrované na 15 % v provozu s jmenovitým zatížením, 85 % v provozu s částečným zatížením.

 • Relevantní jsou navíc tak zvané korekční činitele. Ty zohledňují:
 • Schopnost modulace zařízení F[1]
 • Pozor! Zařízení, která mění teplotu v potrubí častým zapínáním a vypínáním hořáku a tím i zvýšeným vypouštěním škodlivých látek, nejsou modulovatelnými zařízeními
 • Elektrická potřeba pomocné energie F[4]
 • Použití trvalého zapalovacího plamene F[5]

Jaký užitek má nový ukazatel?

Od zavedení tohoto ukazatele si EU slibuje posun trhu k energeticky účinnějším produktům. I spotřebitelé z toho profitují díky větší transparentnosti a možnostem srovnání při rozhodování o nákupu. Možnost srovnání ovšem u zařízení pro vytápění zářením nová není. SCHWANK se již 25 let v evropském svazu výrobců infračerveného vytápění [ELVHIS] zasazuje o možnost objektivního srovnání systémů pro vytápění hal mezi sebou a srovnání s jinými systémy vytápění. Jako jednička v oblasti technologií a inovací používáme nejmodernější systémy měření a testování pro spolehlivé a reprodukovatelné stanovení výkonu sálání průmyslových vytápění podle nových EN norem 416-2 a 419-2. Se sezónní účinností byla nyní rozšířena dosavadní normovaná hodnota a předepsán v celé Evropě platný ukazatel pro energetickou účinnost systémů pro infračervené vytápění hal.

Kdo stanovuje tento ukazatel?

Za stanovení ukazatele jsou odpovědní sami výrobci. Jsou povinni tyto informace zveřejnit. V rámci Německa je zemím nařízena kontrola trhu s ohledem na Ekodesign a energetický štítek. Podporuje je přitom BAM [Spolkový vrchní úřad v působnosti Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky BMWi]. Úkoly zahrnují mj. činnosti jako namátková kontrola produktů a papírové zkoušky.

Shrnutí: Co znamená směrnice ErP v praxi?

„Jako kvalitní podnik velmi vítáme, že se sezónní energetickou účinností je nyní k dispozici také evropská pečeť kvality pro zařízení pro infračervené vytápění hal a že budou z trhu tímto způsobem postupně vyloučena neúčinná zařízení,“ říká prof. Dr.-Ing. Friedhelm Schlößer, předseda odborné skupiny Figawa plyn a prezident Evropského svazu výrobců plynových infračervených zářičů [ELVHIS]. Jednatel SCHWANK GmbH odpovědný za technické oblasti je považován za zkušeného odborníka v oblasti energetické a tepelné techniky. Prof. Schlößer: „SCHWANK je s několika spolupracovníky velmi aktivním členem mnohanárodních a mezinárodních výborů pro normování a jako jednička v oblasti kvality a inovací se neustále snaží nabízet topenářům, projektantům a provozovatelům hal transparentní, platné a srovnatelné informace jako základ pro rozhodování.“ Schlößer: „Enormně důležité pro energeticky účinné vytápění hal je navíc správné projektování systému vytápění pro často velmi různorodé podmínky hal. Ale i dnes ještě leží v provozu topného zařízení velký potenciál úspory energie. Proto naše zákazníky podporují vysoce kvalifikovaní inženýři a technici v našich velkých odděleních plánování vybavených moderními simulačními nástroji. Kromě vynikajících stupňů účinnosti a velmi dlouhé životnosti našich infračervených zářičů jsme naše dlouholeté zkušenosti a kompetence vložili do nové, plně digitální elektronické ovládací a regulační techniky. Tak jsme schopni optimálně uplatnit vysoké hodnoty účinnosti jednotlivých zařízení také v souhře mezi budovou, technologií vytápění, chováním uživatele. Pro zákazníky je nakonec důležitá celková hodnota a jeho celková úspora během celého životního cyklu.“

Jak splňuje energeticky úsporné vytápění hal SCHWANK novou směrnici?

Systémy vytápění hal SCHWANK představují se systémem světlých zářičů SUPRA a novým systémem tmavých zářičů DELTA v současnosti nejúčinnější řešení na trhu. Světlý zářič SUPRA „září“ s ročním stupněm využití 94,8 %, činitelem sálání 80,9 % a extrémně nízkými hodnotami NOx 0 až 8 mg/kWh. Poslední hodnota je možná pouze díky zvláštně upravenému 3D povrchu a složení interně vyráběné keramiky.

Systém tmavých zářičů DELTA okouzluje vynikajícím stupněm ročního využití 98,6 %, činitelem sálání 80,3 % a hodnotami NOx 50 až 65 mg/kWh. Ale i všechny ostatní produkty firmy SCHWANK bez problémů splňují nové normy. Koneckonců energeticky úsporné vytápění hal je již od založení našeho dodnes rodinného podniku Güntherem Schwankem před více než 85 lety podnikatelským cílem tohoto odborníka na infračervené vytápění a jedničky v oblasti inovací z Kolína. [Měření stav 12.2017]

Jak můžete profitovat z potenciálu účinnosti energeticky úsporného vytápění hal?

Na inteligentním způsobu provozu a regulace topného zařízení stojí a padá energetická účinnost vytápění hal. Proto SCHWANK všechny své zkušenosti a kompetence získané během více než 85 let vkládá především do technologicky jedinečných technologií ovládání pro sektor hal. Kromě plynových spalovacích automatů vyvinutých speciálně pro oblast infračerveného záření je to nové, plně digitální SCT [Schwank Control Touch] umožňující ovládat provoz topného zařízení od jednotlivých řešení až po komplexní velká zařízení a optimalizovat je s ohledem na celkovou účinnost. Přitom se uživateli zobrazuje stav vysoce účinných infračervených zářičů SCHWANK a možnosti optimalizace s ohledem na celkový systém. SCT přitom může komunikovat s různými sběrnicovými systémy a bez problémů se integrovat i do stávající techniky řízení budov.

Kde naleznete další informace?

Rádi Vám osobně poradíme a odpovíme na Vaše otázky ohledně směrnice Ekodesign a energeticky účinného vytápění hal.

Zavolejte nám: 0221 7176-0

Nebo nám pošlete email: info@schwank.de

Zpět

Více novinek

Používá se řešení vytápění a chlazení haly Schwank

Společnost Schwank získala prestižní ocenění za inovace

Novinky, Ocenění

Magazín stern ocenil inovativní lídry mezi středně velkými společnostmi a společnost Schwank mezi nimi nesmí chybět. Do hodnocení byly zahrnuty všechny německé středně velké společnosti, které předložily alespoň pět patentů. Na seznamu 500 společností z 30 odvětví - od pohonných technologií po výrobu zařízení - se Schwank nachází v kategorii vytápění, větrání a chlazení.

Schwank představuje vysoce výkonný elektrický zářič

Novinky, Ocenění

Společnost Schwank, lídr v oblasti vytápěcích technologií, přináší na trh elektrický infrazářič eSchwank S-18000, který je navržen tak, aby splňoval vysoké požadavky moderních průmyslových a komerčních prostor. Tento výrobek zavádí novou éru klimaticky neutrálního vytápění.

Inovativní průmyslový vodíkový zářič geniumSchwank získal evropský patent

Novinky, Ocenění

Průmyslový vodíkový zářič geniumSchwank obdržel oficiální evropský patent. Tento milník potvrdzuje nejen jedinečnost a inovativnost systému, ale také posiluje jeho postavení v oblasti udržitelného průmyslového vytápění.

Schwank zařazen mezi světové lídry na trhu

Novinky, Ocenění

Společnost Schwank je předním specialistou na průmyslové vytápění s mezinárodním dosahem. S více než 90letou historií je Schwank známý svými inovativními a komplexními řešeními pro průmyslové a komerční budovy.

Naše ocenění

Na co jsme hrdí

Ocenění „Die Welt Top 100“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „The Best of German Mittelstand“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Industriepreis 2017“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Großer Preis des Mittelstandes“ pro společnost Schwank GmbH.