SchwankControl Touch

SchwankControl Touch

Regulační technika

Inženýři společnosti Schwank vyvinuli pro různé systémy vytápění hal speciální regulační techniku: SchwankControl Touch. Moderní topné systémy Schwank nabízejí možnost zaznamenávat a vyhodnocovat celou řadu informací o jejich stavu, výkonu nebo spotřebě. Tyto informace mají zásadní význam, pokud jde o efektivní řízení topného systému, a tím i aktivní úsporu provozních nákladů. Regulační technologie Schwank zachycuje informace ze systému v reálném čase, sdružuje je a prezentuje v přehledné a intuitivní formě.

Obrázky SchwankControl Touch

Váš osobní kontakt:

Schwank CZ, s.r.o.

Nám. Republiky 1
614 00 Brno

+420 – 545 – 211 530
info@schwank.cz

Nejdůležitější informace

Inteligentní řídicí technologie pro topné systémy

Jednoduché ovládání

 • Intuitivní ovládání díky jednoduché a přehledné navigaci v menu
 • Smart Factory (moderní systém): snadná integrace do sítě
 • Monitorování v reálném čase
 • Možnost vyvolání aktuálních provozních stavů
 • Analýza chyb
 • Možnost diagnostiky na dálku
 • Flexibilní řízení topných zón a individuální přidělování (i v případě změny využití)
 • Flexibilní řízení pracovní doby a dovolené (možnost volby až 19 časů použití na regulační okruh a 8 programů dovolené)
 • Každý regulační okruh: nastavitelná denní, noční a protimrazová teplota
 • Přehledný a snadno čitelný displej
 • Ukazatel intervalů údržby

Parametry účinnosti

 • Řízení optimalizace nákladů při zapnutí programu
 • Možnost přesné regulace pomocí průměrování různých senzorů
 • Uchovávání provozních dat po dobu nejméně 1 roku
 • Ekonomické a pohodlné řízení spotřeby energie a tepla

Přidaná hodnota

 • Řízení vlhkosti
 • Dálková údržba s inteligentní řídicí technologií pro topné systémy
 • Flexibilní prodloužení doby vytápění
 • Optimalizace zapínání pomocí adaptivního učení
 • Alarmový kontakt
 • Připojení k GLT
 • Srozumitelná, rozsáhlá dokumentace

Detaily produktu

Intuitivní ovládání s regulační technologií pro topné systémy

Regulační technika pro topné systémy: SchwankControl Touch

Optimalizovaná údržba díky BUS

Abyste mohli dlouhodobě zaručit efektivní provoz vašeho halového topného systému, hraje zásadní roli údržba a servis. I zde nabízí regulační technika SchwankControl významnou výhodu: díky připojení BUS ke každé jednotlivé jednotce v hale SchwankControl okamžitě signalizuje, pokud je něco v nepořádku. Tím se minimalizují zbytečné prostoje.

Regulační technika Schwank pro topné systémy má kromě připojení Modbus také přístup k internetu. To umožňuje přístup k topnému systému odkudkoli na světě. Uživatelé tak mohou – i bez přítomnosti na místě – pružně reagovat na nové podmínky a provádět úpravy topného systému. Z tohoto důvodu se SchwankControl stává ideální řídicí a regulační jednotkou nejen pro provozovatele hal, ale i pro dodavatele energií.

Intuitivní ovládání a snazší manipulace

Intuitivní ovládání a snazší obsluha zářičů Schwank je díky dotykovému displeji a intuitivnímu uživatelskému rozhraní pohodlná a přehledná. Všechny důležité informace lze zobrazit a nastavení provést rychle a přehledně.

SchwankControl Touch umožňuje provádět individuální nastavení pro každý regulační okruh v budově. Ať už se jedná o nastavení teploty, časů dovolených a směn nebo jednorázové změny časů vytápění – všechny položky menu jsou díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní i dotykovému displeji rychle a pohodlně dosažitelné a lze je uživatelsky přívětivě nastavit.

Flexibilita – Pro lepší propojení s infrastrukturou budovy

Regulační techniku Schwank pro topné systémy lze přizpůsobit individuálním podmínkám na místě a integrovat do systému řízení budovy.

Váš topný systém nikdy nestojí sám o sobě, ale je obvykle součástí komplexní infrastruktury budovy. Ať už se jedná o brány a sprinklerové systémy, přístupové systémy a podobně – všechny systémy používané v budově mají vliv na váš topný systém. SchwankControl Touch proto nabízí možnost flexibilní integrace regulace do nadřazených řídicích systémů, jako je například systém řízení budovy.

SchwankControl navíc nabízí řadu vstupů a výstupů, což mu umožňuje pružně a v reálném čase reagovat na různé vlivy (například na kolísání venkovní teploty, dobu otevření dveří nebo změny vlhkosti). Díky této vysoké flexibilitě přispívá řídicí technika pro topné systémy k vysoké energetické účinnosti a úsporám provozních nákladů.

Ke stažení

Informace o SchwankControl Touch

Pro uživatele a projektanty

Ovládejte vše s regulační technikou Schwank pro topné systémy.

Díky dotykové obrazovce a intuitivnímu uživatelskému rozhraní je ovládání SchwankControl snadné a přehledné. Zde se dozvíte, co dalšího vývojáři společnosti Schwank do regulace přidali.

Referenční systém

Chtěli byste se podívat na zařízení?

Získejte osobní radu ihned!

Schwank CZ

Schwank CZ, s.r.o.

Nám. Republiky 1
614 00 Brno

+420 – 545 – 211 530
info@schwank.cz

Der Schwank Dunkelstrahler deltaSchwank unter dem Dach einer Halle.

Naše ocenění

Na co jsme hrdí

Ocenění „Die Welt Top 100“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „The Best of German Mittelstand“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Industriepreis 2017“ pro společnost Schwank GmbH.
Ocenění „Großer Preis des Mittelstandes“ pro společnost Schwank GmbH.
Schwank ist Weltmarktführer 2022 laut WiWo.